VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine (po novom 4. Lýceum v Užhorode), vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v poradí už VI. ročník medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta, ktorá pozostáva z literárneho kola a výtvarného kola na tému JAR, LETO.

Súťaž sa uskutoční v termíne od 18. septembra 2023 do 31. marca 2024, bližšie propozície súťaže v prílohe: Slovenske rozpravky z celeho sveta VI._upravené propozicie

Súťaž je určená pre školy a vzdelávacie centrá s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí. Cieľom súťaže je prejaviť u detí a žiakov záujem o čítanie a prostredníctvom spoločnej knižnej tvorby, ktorá bude hlavným ocenením súťažiacich, spájať slovenské deti a žiakov po celom svete.

Scroll to Top