7. Mladí dolnozemci

V dňoch 14. až 15. septembra 2023 sa na Základnej škole Jána Čajáka v Báčskom Petrovci uskutočnilo 7. stretnutie slovenských žiakov z Dolnej zeme, Mladi dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým (tvorivé dielne na udržiavanie slovenskosti).

Na medzinárodnom seminári sa celkovo zúčastnilo 40 žiakov 5. až 8. ročníka základnej školy a 11 pedagógov z Nadlaku (Rumunsko), Békešskej Čaby (Maďarsko), Iloku (Chorvátsko) a hostiteľskej školy v Báčskom Petrovci (Vojvodina, Srbsko). Stretnutia sa v sprievode učiteľky Milušky Fabryovej Nemetovej zúčastnilo päť žiakov šiesteho ročníka zo ZŠ Julija Benešića z Iloku, ktorých cestu zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice.

Spoznávanie účastníkov začalo vo štvrtok popoludní na školskom ihrisku prostredníctvom športovej hry. Na druhý deň pozdravila účastníkov riaditeľka ZŠ Zdenka Dudićová, prebehla prehliadka školy a školského dvora, návšteva Gymnázia Jána Kollára a študentského domova a následne sa žiaci rozdelili do dielní: dramatickej , výtvarnej a športovej. Na záver dňa žiaci spoločne zahrali divadelné predstavenie Šípková Ruženka, ku ktorému si vyrobili papierové bábiky.

Projekt je zameraný na udržiavanie a rozvoj národného a jazykového povedomia a kultúrnej identity slovenských dolnozemských žiakov. V jeho realizácii sa zúčastnili učiteľky: Mária Andrášiková, Jarmila Pantelićová, Daniela Marková a Andrea Arňašová.

Nositeľom tohto projektu je Asociácia slovenských pedagógov. Projekt finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Scroll to Top