Literárno-výtvarná súťaž Knižnice Štefana Homolu 2023

Milí žiaci – čitatelia, aj v tomto novom školskom Knižnica Štefana Homolu z Báčského Petroca pripravila už tradičnú literárno-výtvarnú súťaž.
Keďže máme po dlhých letných prázdninách, počas ktorých Vás určite oslovila nejaká kniha, zahrajte sa na spisovateľov či výtvarníkov.
Témou tohtoročnej súťaže je Dobrá kniha nemá koniec.

  • Zúčastniť sa môžu škôlkari, žiaci základných a stredných škôl
  • Práce treba zaslať / odovzdať do 16. októbra na adresu:

Knižnica Štefana Homolu
Ľudovej revolúcie 9
21470 Báčsky Petrovec

alebo na mailovú adresu kniznicashomolu@gmail.com, jazyciarka@gmail.com

  • Na každú prácu treba napísať meno autora, ročník / vek, školu, kontakt, názov.

Vyhodnotenie:

  • Práce budú vyhodnotené do 10. novembra.
  • Výstava prác a vyhlásenie víťazov plánované je 17. novembra 2023.
Scroll to Top