Aktív učiteľov v Osijeku

Druhý aktív učiteľov v roku 2019 sa konal 18. mája v Osijeku. Zúčastnili sa ho učitelia Dasovićová, Jelena Dejanovićová, Branka Kandžerová, Ana Maroševićová a Vlatko Miksad, poradca pre slovenský jazyk Andrija Kuric a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová. Témy aktívu boli: Škola v prírode na Slovensku, odchod žiakov a učiteľov na udelenie cien literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zamkoch, semináre učiteľov a vzdelávacie programi slovenského jazyka a literatúry pre žiakov na Slovensku, kurikulárna reforma a ďalšie otázky týkajúce sa slovenského školstva v Chorvátsku.

Scroll to Top