Deň národnostných menšín OBŽ v Osijeku

Dňa 25. mája sa uskutočnil v poradí druhý Deň národnostných menšín Osijecko-baranjskej župy (OBŽ). Deň národnostných menšín OBŽ vznikol na základe Rozhodnutia Zhromaždenia OBŽ zo dňa 26. apríla 2018. Táto prehliadka sa bude aj ďalej konať každého roku v poslednú májovú nedeľu.

Tohtoročnými hostiteľmi podujatia boli členovia macedónskej národnostnej menšiny. Program začal ráno v Mestskej radnici OBŽ v Osijeku okrúhlym stolom pod názvom Aktuálna situácia menšinových komunít v OBŽ v organizácii Rady pre národnostné menšiny OBŽ. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia rád albánskej, bosniackej, čiernohorskej, macedónskej, maďarskej, nemeckej, rakúskej, rómskej, rusínskej, slovenskej, slovinskej a srbskej národnostnej menšiny.

Po okrúhlom stole sa o 11. hodine na Námestí Anteho Starčevića v Osijeku uskutočnil príležitostný kultúrno-umelecký program, prezentácia kultúry a zvykov národnostných menšín. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia slovenskej národnostnej menšiny. Matica slovenská v Osijeku sa v stánku predstavila ručnými prácami. Slovenské kultúrne centrum z Našíc v spolupráci so Základnou školou vo Višnjevci, ktorú zastupovali dve žiačky slovenského jazyka, pripravili prezentáciu v duchu slovenského jazyka. Svoju činnosť a činnosť slovenskej menšiny v Chorvátsku Centrum prezentovalo prostredníctvom propagačných materiálov v slovenskom jazyku – letáky o činnosti Centra, jediný časopis v Chorvátsku na slovenskom jazyku Prameň, katalógy výstav, ktoré pripravilo Centrum samostatne aj v spolupráci, a letáky o učení sa slovenského jazyka cez webovú stránku slovake.eu. Pri tejto príležitosti stánok Centra navštívil aj vedúci Nezávisného úseku pre národnostné menšiny pri Ministerstve školstva Chorvátskej republiky Nandor Čapo.

Scroll to Top