Kategória: Suradnja

Stretnutie folkloristov

Stretnutie folkloristov

Od piatku 3. do nedele 5. septembra uskutočnila sa realizácia projektu Stretnutie folkloristov, ktorý organizovalo Slovenské kultúrne centrum v Našiciach v spolupráci s Maticou slovenskou z Josipovca, kde sa projekt realizoval. Dielne pre folkloristov slovenských matíc, teda slovenských kultúrno umeleckých spolkov v Chorvátsku viedol vysokoškolsky pedagóg, koreograf, režisér a lektor na seminárov Mgr. art. Martin […]

Nadnárodné projektové stretnutie partnerov JaSom

Nadnárodné projektové stretnutie partnerov JaSom

V Našiciach sa 13. a 14. 7. 2021 uskutočnilo 3. nadnárodné stretnutie partnerov projektu JaSom – Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie v rámci programu Erasmus +, ktorý realizuje Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Univerzitné centrum pre medzinárodne projekty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dvojdňové stretnutie sa uskutočnilo v […]

Štátne odborné stretnutie pre pedagógov vzdelávacích inštitúcií v jazyku a písme národnostných menšín na území Chorvátskej republiky

Agentúra pre vzdelávanie, pobočka v Rijeke, zorganizovala 20. a 21. mája 2021 Štátne odborné stretnutie pre pedagógov vzdelávacích inštitúcií v jazyku a písme národnostných menšín na území Chorvátskej republiky. Témou stretnutia boli Kľúčové vlastnosti aplikácie kurikula materinských jazykov národnostných menšín v závislosti od modelu vzdelávania v jazyku a písme národnostných menšín (model A, B a […]

Výstava „Umenie slavónskej šľachty – vrcholné diela európskeho dedičstva“ spája Chorvátsko a Slovensko

Výstava „Umenie slavónskej šľachty – vrcholné diela európskeho dedičstva“ spája Chorvátsko a Slovensko

Pre milovníkov umenia je od 22. apríla na druhom poschodí záhrebskej galérie Klovićevi dvori sprístupnená výstava „Umenie slavónskej šľachty – vrcholné diela európskeho dedičstva“. Autorkami sú dr. Jasminka Najcer Sabljak, historička umenia a odborná asistentka na Akadémii umení a kultúry v Osijeku a Silvija Lučevnjak, profesorka dejín umenia a komparatívnej literatúry, a tiež riaditeľka Vlastivedného […]

Dva turnusy online vzdelávania pre deti

Milí priatelia, na mesiac jún pripravujeme 2 turnusy online vzdelávania, do ktorého by sa mohli zapojiť celé triedy, resp. deti vo väčších skupinách – podľa toho, aká je situácia vo Vašich krajinách a školách. Základnou ideou je snaha o pomoc Vašim pedagógom, ktorí si môžu vybrať ten turnus, ktorý im viac časovo vyhovuje. Plán je […]

Ocenení žiaci súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Ocenení žiaci súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Pani učiteľka slovenského jazyka a kultúry Boženka Dasovićová napísala niekoľko viet o Laureátke Katje Kuricovej z Josipovca Punitovského: Pani, učiteľka, kedy pôjdeme na Slovensko? – opýtala sa ma ôsmačka Katja prednedávnom. V spýtavom pohľade bola túžba, ale aj smútok z odpovede, ktorej sa obávala. Katja je ôsmačka na ZŠ Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom a […]

Výzva na 14.ročník súťaže Hodžov novinový článok (2021)

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 14. ročník celoslovenskej súťaže […]

Jeho Exelencia pán veľvyslanec Peter Susko: Možno raz napíšem knižku zo Záhrebu

Jeho Exelencia pán veľvyslanec Peter Susko: Možno raz napíšem knižku zo Záhrebu

Pán veľvyslanec Susko, počas Vášho pôsobenia na poste veľvyslanca SR v Záhrebe svet zápasí s pandémiou koronavírusu a celá situácia je komplikovaná aj kvôli zemetraseniam v okolí alebo priamo v Záhrebe. Nemáte to u nás ľahké! Čo ja, ale miestni obyvatelia! Keby bolo najhoršie, my sa zbalíme a odcestujeme domov, ale kam odídu chudáci z Petrinje, Sisaku či Záhrebu? Hovorím o zemetrasení, samozrejme. Pred […]

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému Medzinárodný deň materinského jazyka

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému Medzinárodný deň materinského jazyka

15. 3. 2021 odborná porota v zložení dr.sc. Sandra Kralj Vukšić – Slovenské kultúrne centrum, predsedníčka, Mgr. Marko Kurtek – Slovenské kultúrne centrum Našice, člen a Antonela Topolovec –  Zväz Slovákov, člen, pristúpila k vyhodnoteniu výtvarnej súťaže na tému Medzinárodný deň materinského jazyka, vyhlásenú dňa 11. 2. 2021. Výsledky si pozrite tu: vysledky sutaze MDMJ

Scroll to Top