Chorvátske toponymá v slovenskom kultúrno-jazykovom kontexte a vernisáž výstavy „Drevené kostoly na Slovensku a slovenské dedičstvo v UNESCO“

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a Roku Ľudovíta Štúra 26. 9. 2015 sa uskutočnil odobrný seminár pod názvom Chorvátske toponymá v slovenskom kultúrno-jazykovom kontexte v organizácii Slovenského kultúrneho centra v Našiciach s finančnou podporou Rady pre národnostné menšiny CHR a s podporou mesta Našice. Na seminári, ktorý sa konal v mestskej radnici v Našiciach so začiatkom o 11:00, sa zúčastnili učitelia slovenského jazyka, dopisovatelia pre časopis Prameň ako aj zástupcovia slovenských organizácii v Chorvátsku: konzulka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe pani Iveta Mesiariková, predseda Zväzu Slovákov pán Mirko Vavra, tajomníčka Zväzu Slovákov a členka Rady pre národnostné menšiny v CHR pani Branka Baksová, dopredseda pre informovanie a školstvo pan Josip Krajči, poradca pre slovenský jazyk pán Andrija Kuric, riaditeľka Chorvátskej národnej knižnice a čitárne Našice pani Blaža Pavlovićová-Radmanovićová a vedúca Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku pri CHNKČN pani Ružica Vinčaková, predseda MS v Osijeku Emil Dorčak a predseda SKUS Fraňa Strapača z Markovca Ivan Hanižjar. Prezentácia, ktorú urobile zamestnankyne SKC v Našiciach riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Buhová, sa zaoberala jazykovednou problematikou-nejednotným spôsobom písania a vyslovovania toponymá, vlastných mien ale aj mien matíc a súborov, a ktoré používajú Slováci v Chorvátsku. Po prezentácii sa uskutočniča diskúsia, ktorú viedol profesór slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe, predseda Spoločnosti chorvátsko-slovenského priateľstva a lektór časopisa Prameň pán Martin Machata. Návrhy a riešenia tohto stretnutia čitatelia Prameňa budú mať príležitosť prečítať v jednom z jesenných čísiel. Návrhy sa takisto pošlu do Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, aby sa kodifikovali a zaviedli do príručiek, a o tejto problematike sa napíše článok aj do jedného chorvátskeho časopisu, aby sa jazykovedná obec zoznámila s používaním týchto názvov.

Po odbornom stetnutí sa potom o 13. hodine vo Vlastivednom múzeu v Našiciach (kaštieľ Pejačevićovcov) na prvom poschodí uskutočnila vernisáž výstavy „Drevené kostoly na Slovensku a slovenské dedičstvo v UNESCO“ v organizácii Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe a SKC v Našiciach. Po privítacích slovách zamestnankýň SKC v Našiciach a úvodu do výstavy, prítomných pozdravila a výstavu otvorila konzulka Veľvyslanectva SR pani Iveta Mesiariková. Návštevníci budú mať príležitosť pozrieť si výstavu do 26. októbra 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top