Dávame do pozornosti – MOBILNÁ UČEBŇA

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe MOBÍLNA UČEBŇA. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám. 

Centrum Studia Academica Slovaca organizuje pre krajanov od 15 do 18 rokov 5-dňový program MOBILNÁ UČEBŇA, ktorý sa uskutoční od 24. 6. do 28. 6. 2024 v Bratislave.

Výučbovo-zážitkový program pod názvom Oži v koži Bratislavčana predstaví študentom hlavné mesto Slovenska ako potenciálne miesto ich budúceho štúdia.

Interaktívnou formou bude prezentovaná pestrosť profesií, ktoré sa spájajú s týmto mestom, jeho históriou, prírodným bohatstvom, ale aj umením a kultúrou. Program je pripravený v spolupráci so známymi vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami v Bratislave.

Študenti si budú môcť skúsiť, ako je to pracovať v úlohe niektorých povolaní ako napríklad historik/archeológ, prírodovedec, umelec, novinár, ale aj vysokoškolský študent a pedagóg. Súčasťou programu je aj jazykový kurz zabezpečovaný lektormi SAS. Výstupom podujatia bude certifikát SAS FF UK o jeho absolvovaní.

Ubytovanie a stravovanie bude zabezpečené v hoteli Divoká voda v Čunove, kde si študenti užijú krásy Dunaja a vo voľnom čase sa môžu zabaviť v interaktívnom areáli. Študentov a ich pedagogický sprievod organizátori budú v hoteli čakať už v nedeľu 23.6. 2024.

Prihláste sa už teraz, a to priamo na portáli Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR cez link: https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka-pre-krajanov-2024

Uzávierka prihlášok je 10. mája 2024. Dodržanie termínu uzávierky je nutné.

Akceptovaní študenti budú podrobne informovaní o programe podujatia, harmonograme dňa a dostanú potrebné dokumenty (akceptačný list a informovaný súhlas rodičov na podpis).

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok kontaktujte koordinátorku Mobilnej učebne Mgr. Evu Španovú, PhD: eva.spanova@uniba.sk .

Scroll to Top