Dávame do pozornosti – Letná škola slovenského jazyka

Slovenské kultúrne centrum Našice dáva do pozornosti informáciu o možnosti účasti na programe Letná škola slovenského jazyka. SKC Našice iba sprostredkováva informáciu, záujemca si výdavky, ako aj organizáciu cesty zabezpečuje sám.

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk v priebehu júla a augusta 2024 organizuje podujatia pre krajanov. Ide o letné jazykové kurzy, ktoré nadväzujú na pôvodné kurzy organizované Ústavom jazykovej a odbornej prípravy (Centrum ďalšieho vzdelávania).

1. Letná škola slovenského jazyka pre krajanov a krajanov-maturantov
Prihlášku nájdete na tejto webstránke: https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/letna-skola-slovenskeho-jazyka-pre-krajanov-a-krajanov-maturantov-2024
Podujatie je určené krajanov (starších ako 18 rokov) a krajanov-maturantov (žiaci stredných škôl, ktorí budú v školskom roku 2024/2025 maturovať).
Informácie o podujatí, ktoré budeme priebežne aktualizovať nájdete na tejto webstránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/letna-skola-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov-maturantov-2024/.

2. Letná škola slovenského jazyka pre stredoškolákov zo západnej Európy a zámoria
Prihlášku nájdete na tejto webstránke: https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/letna-skola-slovenskeho-jazyka-pre-stredoskolakov-zo-zapadnej-europy-a-zamoria-2024
Podujatie je určené pre žiakov navštevujúcich stredné školy.
Informácie o podujatí, ktoré budeme priebežne aktualizovať nájdete na tejto webstránke: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/letna-skola-slovenskeho-jazyka-pre-stredoskolakov-zo-zapadnej-europy-a-zamoria/

V oboch prípadoch ide o štipendijné pobyty, pričom štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, školné, exkurziu a kultúrny program. Cestovné náklady a cestovné poistenie nie sú súčasťou štipendia.

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek otázok kontaktujte SAS tím: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/sas/pracovnici-centra-staff/

 

Scroll to Top