DÁVAME DO POZORNOSTI – Zapojenie žiakov do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Štátny pedagogický ústav organizuje každý rok literárno-výtvarnú súťaž určenú žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí.
Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti.

Bližšie informácie o súťaži nájdete tu.
Uzávierka súťažných prác zo Slovenska i zo zahraničia je 15. januára 2022.

Scroll to Top