Vinšovníci zo ZŠ kráľa Tomislava Našice v Slovenskom kultúrnom centre Našice

Do Slovenského kultúrneho centra Našice a Zväzu Slovákov 22. decembra 2021 zavítali žiaci a učiteľka slovenského jazyka zo ZŠ kráľa Tomislava Našice a vysunutého pracoviska v Markovci Našickom.
Na úvode riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová privítala žiakov v mene domácich, zamestnankýň Centra a Zväzu Slovákov.
Žiaci sa predstavili vinšami, hrou na syntetizátore a vianočnými piesňami v hudobnom sprievode učiteľky Any Maroševićovej.
Po vianočnom programe domáci žiakom priblížili zvyky súvisiace s prestieraním stola na Štedrý večer.
Ako odmenu vinšovníkom, ako je to podľa tradícii, domáci ich obdarovali sladkosťami.

Scroll to Top