Dielňa v organizácii MVV ChR

S cieľom čo najkvalitnejšej prípravy prihlášok a plnenia stanovených kritérií verejných výziev na prihlasovanie programov a projektov 12. marca 2020 Ministerstvo vedy a vzdelávania uskutočnilo dve informačné dielne. Na dielňach pod vedením Darije Skoko, ktoré sa konalo na Ministerstve vedy a vzdelávania v Záhrebe, sa zúčastnili zástupcovia občianskych združení a ustanovizní národnostných menšín, ktoré sa zaoberajú vykonávaním osobitných foriem výučby, t. j. prípravou letných škôl a špeciálnych programov menšinového vzdelávania.

Intenzívna interakcia medzi prednášajúcim a zástupcami občianskych združení a ustanovizní národnostných menšín je potvrdením, že takéto zhromaždenie je potrebné a určite prispeje k úspešnejšej príprave prihlášok programov. Pri tejto príležitosti účastníci – zástupcovia ukrajinskej, rusínskej, srbskej, rómskej a slovenskej národnostnej menšiny predniesli požiadavku, aby sa takéto semináre konali každý rok a ponúkli sa byť hostiteľmi nasledujúci rok.

Účastníci informačných dielní, ktoré organizovalo Ministerstvo vedy a vzdelávania
Scroll to Top