VÝZVA

Vážení pedagógovia, umeleckí vedúci, členovia slovenských folklórnych a divadelných súborov,

Slovenské kultúrne centrum Našice spolu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás vyzýva prihlásiť sa na školiace podujatie z oblasti scénických foriem prezentácie folklóru a divadla.

Školenie sa koná v rámci Erasmus + projektu Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, JaSom (číslo projektu: 2019 – 1 – SK01 – KA201 – 060682)

Termín realizácie:
1. stretnutie 5. mája od 16:00 do 20:00
2. stretnutie 6. mája od 16:00 do 20:00
3. stretnutie 7. mája od 16:00 do 20:00

Miesto realizácie: Slovenské kultúrne centrum Našice, Braće Radića 68, 31 500 Našice
Školenie ponúka možnosť bezplatného získavania vedomosti z oblasti scénického prejavu (tanečného, speváckeho, divadelného), terénneho výskumu a práce s terénnym materiálom a vhodných foriem ich spracovania do scénickej formy.
Školenie bude viesť Mgr. art. Martin Urban, PhD., vysokoškolský pedagóg, choreograf, režisér, lektor na seminároch s dlhoročnou praxou v krajanskom prostredí a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová, pracovníčka Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB, interpretka slovenských ľudových piesní a odborníčka na terénny výskum nárečia a tradičnej ľudovej kultúry. Príklady z praxe scénického prejavu a spracovania materiálu ľudovej piesne a zvykoslovia z prostredia Slovákov žijúcich v Rumunsku prinesie Mgr. Alexander Mlinarčik.
Priestory na realizáciu projektu, ako aj stravovanie, ubytovanie a odborné služby hradia organizátori. Ostatné výdavky vrátane dopravy si hradia účastníci.
PRIHLÁŠKA: prihlaska na skolenie v Chorvatsku
Termín podania prihlášky: do 24. 4. 2020.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top