Druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta

4. všeobecno-vzdelávacia škola I. – III. stupňa s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode na Ukrajine vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR druhé výtvarné kolo medzinárodnej súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta – na tvorbu ilustrácií k literárnym prácam na tému „Škola a život v nej“, uvedeným v prílohe: Slovenské rozprávky z celého sveta V._propozície_Škola

Výtvarné kolo bude prebiehať v termíne do 21. 04. 2023 podľa propozícií súťaže uvedených v prílohe (posunutý termín na zasielanie ilustrácií).

Do výtvarného kola sa môžu opäť prihlásiť aj kolektívy a deti z materských škôl.

Súťaž je určená pre školy a vzdelávacie centrá s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí.

Cieľom súťaže je vzbudiť u detí a žiakov záujem o čítanie a prostredníctvom spoločnej knižnej tvorby spájať slovenské deti a žiakov po celom svete.

Scroll to Top