2. Výtvarno-literárna a kreatívna súťaž Deň včiel – Včielka Meduľka

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátská republika v spolupráci s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association) a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našice
vypisujú medzinárodnú kreatívnu súťaž pri príležitosti Dňa včiel pre deti predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenský jazyk v Chorvátsku a v európskych a svetových centrách či školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina.

Do súťaže sa môžete zapojiť literárnym alebo výtvarným prípevkom, môžete natočiť video do 2 min alebo môžete vytvoriť voľnú kreáciu, podľa vašich predstáv, o včelách a ich produktoch alebo o všetkom, čo má dočinenia so včielkami.

Vekové kategórie: 1. Predškoláci; 2. Žiaci prvého stupňa; 3. Žiaci druhého stupňa; 4. Stredoškoláci.

Súťažné práce:

 1. Výtvarné kolo
 2. Literárne kolo
 3. Video nahrávky
 4. Voľná kreácia

 • Práce posielajte elektronickou poštou na adresu: vcielka.medulka@gmail.com do 15. mája 2023.
 • Pri každej práci uveďte meno, priezvisko a vek autora, adresu školy alebo centra a kontakt.
 • Práce bude posudzovať odborná porota.
 • Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobých údajov a atomaticky súhlasi so zverejnením svojho príspevku.
 • Všetky poslané a ocenené práce zverejníme na web stránkach školy, na facebooku a web stránkach ISEIA.eu a facebooku Apidora.
 • Všetci zúčastnení dostanú ďakovný list a najlepšie práce budú odmenené s darčekmi organizátora.
 • Všetky dodatočné informácie a kontakt: Ana Marošević: vcielka.medulka@gmail.com

Scroll to Top