Festival vedy – modrotlač

Festival vedy sa v Chorvátsku koná od roku 2003 a má za cieľ priblížiť vedu širšej verejnosti prostredníctvom informovania o aktivitách a výsledkoch z oblasti vedy a motivovať mladých ľudí k výskumu a získavaniu nových vedomostí. Tohto roku sa Festival uskutočnil na zadanú tému „Farby“. V spolupráci Slovenského kultúrneho centra z Našíc so ZŠ kráľa Tomislava v Našiciach sa riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová a učiteľka slovenčiny Ana Maroševićová dohodli, že spoločne predvedú slovenskú techniku farbenia plátna pod názvom modrotlač a tak prispejú k prezentovaniu slovenskej kultúry v spomínanej škole na Deň vedy 12. apríla. K ním sa pripojil aj Slovenský kultúrno-umelecký spolok Fraňa Strapača z Markovca Našického prezentovaním svojich ľudových krojov ušitých z plátna modrotlače.

Prezentovanie sa konalo vo forme dielne, ktorá bola rozdelená na tri časti. V prvej časti kustódka Centra Tatjana Seničaninová pripravila zaujímavú a edukatívnu PPT prezentáciu o modrotlači, jej vzniku, využití a revitalizácii. V druhej časti členky, tanečníčky spomínanej folklórnej spoločnosti Marija Djedovićová, Korina Budošová, Anela Mandićová a Rebeka Szabová predstavili svoje kroje vyrobené technikou modrotlače. V záverečnej časti deti a mládež farbili modrou farbou výkresy a na belasé výkresy maľovali ľudové výšivkové motívy. Žiaci vekovej skupiny od štvrtej až po ôsmu triedu tvorili s veľkým záujmom jedinečné a unikátne obrázky a šikovné dievčatá si urobili aj sukničky. Rovnako skvelí boli aj chlapci, ktorí s rovnakým záujmom sledovali a plnili všetky úkony pre vytvorenie malých modrotlačových pamiatok. 

Ciele tejto dielne sa splnili, lebo predstavili žiakom kultúrne bohatstvo Slovenska. Záujemcovia sa naučili techniku v jednoduchšej forme prenášanej na papier s modrou a bielou farbou. Oboznámili sa so slovenskými ľudovými motívmi používanými na maľovanie plátna a aplikovali ich na vybraný papier alebo textil.

Scroll to Top