Vernisáž výstavy Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov v Devínskej Novej Vsi

Slovenské kultúrne centrum v Našiciach v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Našiciach pripravilo výstavu pod názvom Rodina Pejačević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov, ktorá bola otvorená v partnerskej organizácii v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku, a to v termíne od 7. marca do 30. apríla 2019. 

Vernisáž výstavy sa uskutočnila vo štvrtok 7. marca 2019 v priestoroch Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi. Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnili riaditeľ Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Mgr. Andrej Solár, riaditeľka Vlastivedného múzea Našice prof. Silvija Lučevnjaková, zamestnankyne Centra, riaditeľka dr. sc. Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka mag. Tatjana Seničaninová, recenzent výstavy prof. PhDr. Ján Botík, Dr. Sc, predseda Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku Ing. Radoslav Jankovič, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Ján Varšo, CSc. a veľvyslanec Chorvátskej republiky v Slovenskej republike, J. E. mr. sc. Aleksandar Heina, ktorý výstavu otvoril. Výstavu 2 hudobnými vstupmi, skladbami Dory Pejačevićovej, obohatili členovia Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku. 

Autorka Silvija Lučevnjaková, kustódka a riaditeľka Vlastivedného múzea Našice, prostredníctvom 16-tich panelov približuje fenomén vysťahovalectva Slovákov, ktorí sa približne od začiatku 18. storočia usádzali na juhu niekdajšieho Uhorska. Práve kultúrno- historický a politický kontext vysťahovania sa Slovákov do regiónu Našíc a podpora sťahovania Slovákov šľachtickým rodom Pejačevićovcov do tejto časti Slavónie je centrom záujmu už spomínanej výstavy. V úvode návštevníkom pútavým spôsobom bližšie predstaví príčiny a časové obdobia – tzv. vlny vysťahovalectva Slovákov do Chorvátska, najmä do regiónu Našíc. Ďalšie časti výstavy oboznámia návštevníkov s pôsobením šľachtickej rodiny Pejačević a ich podporou prisťahovaných Slovákov v tejto oblasti. V závere výstava prezrádza významné výročia, a to 140 rokov od založenia obce Markovec Našický a 130 rokov od založenia obce Jelisavec Slovákmi. 

Výstava je vybavená trojjazyčným katalógom v chorvátskom, slovenskom a nemeckom jazyku, keďže zámerom je predstaviť ju aj medzi Chorvátmi žijúcimi v Rakúsku a Maďarsku, najmä medzi burgenlandskými Chorvátmi, ale samozrejme aj Slovákmi v Chorvátsku. Vernisáž výstavy sa konala s podporou Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v Slovenskej republike.

Scroll to Top