Informácia o projekte Stretnutie folkloristov

Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou MS Josipovec v termíne 30. september – 2. október 2022 organizuje trojdňové folklórno-tvorivé dielne pre folkloristov slovenských matíc teda slovenských kultúrno umeleckých spolkov v Chorvátsku so zameraním na autochtonný materiál a budovanie vzťahu ku slovenským tradíciám vlastného prostredia. Projekt má edukačno-umelecký charakter. Prepája scénicky prejav s ľudovým umeleckým prejavom predkov a rozvíja autorský výtvarný prejav účastníkov dielni.
Dielní sa budú môcť zúčastniť 2 – 4 folkloristi z každého slovenského spolku v Chorvátsku a budú prebiehať v priestoroch kultúrneho domu v Josipovci Punitovskom, kde účastníci budú počas uvedených dňoch ubytovaní, teda ideálne bude, ak účastníci po dielni nebudú cestovať domov, ale zostanú v Josipovci od piatka do nedele večer.

Odborný lektor projektu je Mgr. art. Martin Urban, PhD., odborník s dlhoročnou skúsenosťou so prácou s krajanskými spolkami v oblasti folklóru a scénickej umeleckej tvorby.

Počas dielní sa účastníci oboznámia s metodikou návratového výskumu, aplikáciou výsledkov výskumu do scénických foriem, základmi dramaturgie, choreografie a réžie. Samostatnou časťou bude oboznámenie sa s modernými didaktikami práce s interpretmi, v širšom generačnom spektre. Výsledkom má byť zvýšenie efektivity a kvality práce slovenských matíc v oblasti scénickej prezentácie, návrat k pôvodným fenoménom autochtónnej kultúry a posilnenie národného povedomia prostredníctvom prepojenia mladších vekových vrstiev s pôvodnými nositeľmi vlastnej kultúry.

Prosíme Vás, aby ste už vopred plánovali účasť na tomto projekte, informovali o tejto možnosti svoje členstvo a určili účastníkov za vašu organizáciu. Prihlášku na dielnu posielame začiatkom septembra.

Scroll to Top