Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku

V organizácii Slovenského kultúrneho centra v Našiciach a s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov uskutočnilo dňa 27. septembra v priestoroch Zväzu Slovákov a Slovenského kultúrneho centra v Našiciach odborné stretnutie pod názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia matíc slovenských v Chorvátsku, dopisovatelia časopisu Prameň, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra a členka Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky Branka Baksová, organizovalo Centrum s cieľom zachovávania a zvyšovania jazykovej úrovne slovenskej komunity v Chorvátsku. Na začiatku stretnutia privítala a za účasť sa prítomným poďakovala šéfredaktorka časopisu Prameň a kustódka Centra Tatjana Seničaninová. Prítomných zoznámila so pôvodom a cieľmi Európskeho dňa jazykov. Potom prostredníctvom PPT prezentácie na príklade časopisu Prameň priblížila proces vzniku jedného čísla s príkladmi úpravy textov a materiálov, keďže bolo stretnutie tematicky zamerané na publikačnú činnosť, najmä na prípravu textov v slovenskom jazyku. K uvedeným témam sa uskutočnila krátka diskusia so záverom, že stretnutia je potrebné uskutočňovať pravidelne, aby sa zvýšila kvalita písomného prejavu a informatívnosť textov o kultúrnych aktivitách Slovákov v Chorvátsku.

Scroll to Top