Výstava o nástenných kuchárkach v Međurići

V Matici slovenskej v Međurići sa 21. septembra v Národnom dome konala oslava nepretržitej päťročnej činnosti mužskej speváckej skupiny. V prvej časti oslavy sa uskutočnila vernisáž výstavy Slovenského kultúrneho centra v Našiciach, ktorú nainštalovali pracovníčky Centra riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićova a kustódka Tatjana Seničaninová, pod názvom Nástenné kuchárky – výtvarné prejavy našich babičiek. Výstava prezentuje na 15 paneloch v chorvátskom a slovenskom jazyku skúmaný a spracovaný materiál a k výstave je pripravený aj dvojjazyčný katalóg. Návštevníci si v tento deň so záujmom pozreli výstavu, a o niekoľko dní neskôr si ju prišli pozrieť aj žiaci slovenského jazyka a kultúry zo Základnej školy Banova Jaruga, detašovanej školy v Međurići pod vedením učiteľky Jeleny Dejanovićovej.

Scroll to Top