Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku 2021

Vo výstavnej sieni Slovenského kultúrneho centra Našice sa v piatok 12. novembra uskutočnilo odborné stretnutie s názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku.

Stretnutie zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice (SKC Našice) s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky s cieľom zachovať materinský jazyk slovenskej komunity v Chorvátsku. Stretnutie bolo tematicky zamerané na publikačnú činnosť, okrem iného aj na prípravu obsahu jediného kultúrno-spoločenského časopisu Slovákov v Chorvátsku Prameň. Stretnutia sa zúčastnila časť redakcie Prameňa a dopisovatelia zo slovenských Matíc z Jelisavca, Markovca, Záhrebu, Rijeky, Radoša, Međurića, ako aj dvaja učitelia slovenského jazyka. Pre tých dopisovateľov, ktorí sa nemohli fyzicky zúčastniť odborného stretnutia, bola umožnená virtuálna účasť prostredníctvom sociálnej aplikácie.

V úvode stretnutia pozdravila účastníkov riaditeľka SKC Našice Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá zdôraznila, že toto stretnutie je príležitosťou pre spolupracovníkov lepšie sa spoznať a zlepšiť tak proces tvorby každého čísla časopisu.

Účastníkov pozdravil aj predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, ktorý vyzdvihol význam Prameňa nielen pre spolok, ale aj pre všetkých Slovákov v Chorvátsku, označil ho za druh archívu o živote a pôsobení slovenskej menšiny.

V mene Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky účastníkov pozdravila členka Rady a tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová. Oznámila tiež navýšenie finančnej podpory pre budúci rok od Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, čo prispeje k rozšíreniu obsahu časopisu.

Po príhovore niektorých členov redakčnej rady kurátorka SKC Našice Tatjana Seničaninová prostredníctvom PPT prezentácie prítomným predstavila ukážky úpravy materiálu, ale aj spomenula problémy, s ktorými sa redakcia pri príprave časopisu stretáva.

Po prezentácii prebehla diskusia so záverom, že stretnutia je potrebné organizovať priebežne, aby sa zachovala kvalita informovania o kultúrnych aktivitách Slovákov v Chorvátsku.

Scroll to Top