Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku

Vo štvrtok 28. októbra sa uskutočnilo odborné stretnutie pod názvom Jazykové výzvy Slovákov v Chorvátsku. Stretnutie zorganizovalo Slovenské kultúrne centrum Našice s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky s cieľom zachovať materinský jazyk slovenskej komunity v Chorvátsku. Keďže väčšina účastníkov sa z rôznych dôvodov nemohla stretnutia fyzicky zúčastniť, organizátori – riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka a redaktorka časopisu Prameň Tatjana Seničaninová – ponúkli možnosť online účasti.

V úvode stretnutia prítomných pozdravila a poďakovala za účasť riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová, ktorá podčiarkla, že ide už o 9. stretnutie, ktoré okrem hlavného stanoveného cieľa, má za účel aj skvalitnenie slovenského menšinového mesačníka Prameň. Na tomto stretnutí sa diskutovalo o novom obsahu, ktorý by obohatil mesačník a do diskusie sa okrem zástupcov organizátorov zapojili aj spolupracovníci, teda dopisovatelia Miroslav Sreharsky (Matica slovenská v Rijeke), Alena Baliová (MS v Záhrebe), Štefanija Kaniseková (MS v Josipovci), Marko Pavešić (MS v Zokovom Gaji) a učiteľka slovenského jazyka a kultúry v ZŠ kráľa Tomisava v Našiciach a vysunutom oddelení v Markovci Našickom Ana Maroševićová.

Scroll to Top