Josipovské fašiangové slamené medvede

Blížiaci sa koniec fašiangového obdobia v Josipovci znamená, že prišiel čas slamených medveďov a ich obchôdzka dedinou v sprievode cigánok a iných masiek. O uchovanie tejto tradície v pôvodnej forme sa pričinila miestna organizácia MS v Josipovci a Slovenský kultúrno-umelecký spolok bratov Banasovcov. Uvedené dve občianske združenia založené na etnickom princípe združujúc Slovákov na lokálnej úrovni prevzali organizačnú úlohu obyvateľov jednotlivcov, a už viac ako desaťročie nepretržite propagujú hodnotu, zmysel a význam tohto zvyku. Význam fašiangových slamených medveďov pre kultúrne dedičstvo Chorvátska, ale najmä pre lokálnu spoločnosť potvrdilo aj Ministerstvo kultúry a médií Chorvátskej republiky, ktoré Medvede – tradičný fašiangový sprievod Slovákov v Josipovci Punitovskom vyhlásilo za nehmotný kultúrny prvok a, ako taký, je od 14. apríla 2022 zapísaný do Registra kultúrneho dedičstva Chorvátskej republiky – Zoznamu chránených kultúrnych prvkov.

Príprava medveďov začala v tomto roku 10. februára v podvečerných hodinách spracovaním ovsenej slamy do desiatkov viac ako desaťmetrových povrazov. V obyčaji Josipovčania pokračovali nasledovný deň doobeda, kedy jedenástich medveďov krútili či obliekali po dvaja chlapi.

Obchôdzku, ktorá dedinou prešla tesne po obede, obyvatelia vítali pred rodinnými domami, aby si, na základe tradovanej povery, kontaktom s medveďom zabezpečili hojnosť a plodnosť v rodine na celý rok, do ďalších fašiangov.

Vzácny a jedinečný obyčaj odsledovali a kamerou zdokumentovali účastníci projektu Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí, a to menovite projektová manažérka Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a etnologička Zuzana Drugová, didaktička vzdelávacích programov Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Radka Cachovanová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice a etnologička Sandra Kralj Vukšić. Krátky vzdelávací film pre deti o slamených medveďoch bude jeden z výstupov Slovenského kultúrneho centra Našice, ktorý je pre uvedený projekt partnerom z Chorvátska. Film o medveďoch sa tak stane jedným z desiatych tém, ktoré Slovenské kultúrne centrum spracúva v rámci projektu, ktorý nazývame aj MySme.

Scroll to Top