Koordinačná porada v Bratislave

S cieľom informovať o metodických školeniach a materiáloch, táboroch a letných aktivitách pre žiakov a pedagógov na školách v zahraničí sa dňa 26. januára v bratislavských priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR – hotela Bôrik konala koordinačná porada.

Na podujatí v organizácii Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zišli predstavitelia uvedeného ministerstva, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vzdelávacích inštitúcií a slovenskej národnostnej menšiny z Chorvátska, Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, Ukrajiny, západnej Európy a zámoria.

V mene organizátora sa krajanom na začiatku stretnutia prihovorili: tajomník ministerstva Slavomír Partila, generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Lucia Lehotayová a riaditeľka Odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR Martina Máliková, ako aj predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predseda Miloš Koterec a tajomníčka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Katarína Baranyaiová.

Ponuku vzdelávacích programov na rok 2024 predstavili zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (SAS – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk) a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Metodické centrum a Pedagogická fakulta).

Po prezentácii vzdelávacích programov sa prihovorili zúčastnení krajania, ktorí hodnotili vzdelávacie programy realizované v roku 2023 a s predsedom ÚSŽZ Milošom Kotercom hovorili o finančnej podpore vzdelávacích aktivít, ktoré sa organizujú v spolupráci s MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ.

Krajanov z Chorvátska zastupovali poradkyňa pre vyučovanie v jazyku a písme slovenskej národnostnej menšiny Jelena Dejanovićová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová.

Stretnutie krajanov v Bratislave bolo príležitosťou osobne udeliť uznanie za dlhoročnú aktívnu spoluprácu, a tak predseda Demokratického Zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik odovzdal riaditeľke Sandre Kraljovej Vukšićovej Pamätnú medailu pri príležitosti 220. výročia príchodu Slovákov do Nadlaku.

Scroll to Top