Koordinačná porada pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí

Každý rok koncom januára organizuje Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky koordinačnú poradu pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí. Na tohtoročnej porade dňa 26. januára v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa zúčastnili predstavitelia krajanov z Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, Chorvátska, Nemecka a USA. Chorvátsko zastupovali poradca pre slovenský jazyk a kultúru Andrija Kuric a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka centra Tatjana Seničaninová.

Na stretnutí, ktoré viedla vedúca oddelenia rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Katarína Čamborová, prezentovali vzdelávacie programy na podporu bilingválneho vzdelávania na rok 2018 tri vzdelávacie centrá: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Centrum celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk.

Z bohatej ponuky edukačných programov a projektov určených učiteľom a študentom základných a stredných škôl, v ktorých sa vyučuje slovenčina podľa modelu C, budú vybrané programy v súlade s potrebami v teréne, ale aj s finančnými možnosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top