Koordinačná porada pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí

V rámci kompetencií nadobudnutých koncom roka 2014 pre oblasť školstva, sa riaditeľka Sandra Kralj Vukšić a kustódka Tatjana Buha zúčastnili 30. januára 2015 na koordinačnej porade, ktorú zorganizovala Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Stretnutie, ktoré viedol generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Mgr. Ivar Štaffa, a na ktorom Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zastupovala poradkyňa predsedu Vilma Privarová, malo za cieľ informovať krajanov o plánovaných podujatiach na podporu bilingválneho vzdelávania na školách v zahraničí pre pedagógov a žiakov uskutočnených s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Bohatú a pestrú ponuku edukačno-rekreačných programov na rok 2015 krajanom z Maďarska, Rumunska, Poľska, Ukrajiny, Srbska a Chorvátska prezentovali tri vzdelávacie centrá: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Centrum celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Aj keď záujem je vždy väčší než možnosti, žiaci aj pedagógovia z Chorvátska absolvujú niektoré už tradičné podujatia každoročne, samozrejme v rozsahu, v akom to umožňujú organizátori, a tiež dotácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na konkrétne podujatia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top