Koordinačná porada v Bratislave 2020

Dňa 31. januára 2020 sa v Bratislave uskutočnila koordinačná porada pre oblasť vzdelávania Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú organizuje Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na stretnutí, ktoré viedol generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky PhDr. Marek Moška boli prezentované vzdelávacie programy v ponuke Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ako aj spôsob prihlasovania účastníkov na programy prostredníctvom on-line aplikácie. Medzi predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny z Ukrajiny, Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, Nemecka a USA sa stretnutia zúčastnili aj predstavitelia krajanov z Chorvátska, poradca pre slovenský jazyk a kultúru Andrija Kuric a zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra v Našiciach riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová. Po prezentácii vzdelávacích programov sa prihovorili zúčastnení krajania, ktorí s predstaviteľmi Ministerstva školstva diskutovali o aktuálnych výzvach slovenského školstva v ich krajinách. Riaditeľka Kraljová Vukšićová sa pri tejto príležitosti poďakovala vzdelávacím centrom za kvalitné programy na ktorých sa zúčastňujú žiaci a slovenský pedagógovia z Chorvátska, ako aj Ministerstve školstva a Vláde Slovenskej republiky na podpore, ktorú poskytuje udeľovaním štipendií uchádzačom z Chorvátska. Taktiež zdôraznila potrebu krajanom podať spätnú väzbu o poberateľoch vládnych štipendií Slovenskej republiky za aktuálny rok.
Scroll to Top