Koordinačná porada v Bratislave 2023

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovala dňa 27. januára v priestoroch účelového zariadenia Úradu vlády SR – hotela Bôrik v Bratislave koordinačnú poradu, ktorej cieľom bolo informovať o pripravovaných podujatiach na podporu bilingválneho vzdelávania na školách v zahraničí pre žiakov a pedagógov uskutočňovaných s finančnou podporou ministerstva v roku 2023.

Po uvítacích slovách štátneho tajomníka ministerstva, Slavomíra Partilu a generálnej riaditeľky Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí, Lucie Lehotayovej, k prítomným sa prihovorila a poradu viedla Martina Máliková – riaditeľka Odboru rozvojovej pomoci a služieb pri zabezpečení medzinárodnej spolupráci pri MŠVVaŠ SR. Za ÚSŽZ sa zúčastnil predseda Milan Ján Pilip, podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka a tajomníčka Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Katarína Baranyaiová.

Ponuku vzdelávacích aktivít na rok 2023 predstavili Centrum ďalšieho vzdelávania v Bratislave, Metodické centrum a Pedagogická fakulta z Banskej Bystrice a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (SAS). Medzi predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny z Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, Nemecka a USA sa stretnutia zúčastnili aj predstavitelia krajanov z Chorvátska, zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra v Našiciach riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová.

Po prezentácii vzdelávacích programov sa prihovorili zúčastnení krajania, ktorí s predstaviteľmi Ministerstva školstva vyhodnotili vzdelávacie aktivity, uskutočnené v roku 2022. Riaditeľka Kraljová Vukšićová sa pri tejto príležitosti poďakovala vzdelávacím centrom za kvalitné programy, ako aj Ministerstve školstva a Vláde Slovenskej republiky na podpore, ktorú poskytuje vo forme učebných pamôcok, vzdelávacích aktivít pre žiakov a pedagógov, ako aj udeľovaním štipendií uchádzačom z Chorvátska. Prítomným priblížila potrebu zabezpečenia učiteľov slovenského jazyka a v súvislosti s tým sa zmienila o prebiehajúcom sa procese vypracovania programu novej bilaterálnej dohody medzi ministerstvami školstva Slovenska a Chorvátska

Scroll to Top