Pozvánka na Medzinárodnú konferenciu Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov

Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí rozhodla založiť Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa od roku 2009 každoročne udeľuje spravidla dvom žijúcim osobnostiam slovenského sveta.

Súčasne s udeľovaním Ceny Ondreja Štefanka sa zakladatelia rozhodli v roku 2023 organizovať v tom istom termíne aj medzinárodnú konferenciu Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov, ktorá sa uskutoční v dňoch 17. – 18. marca 2023 v Nadlaku – Rumunsko prezenčnou formou.

Cieľom konferencie je zmapovať, charakterizovať, určiť náplň aktivít a zhodnotiť rozličné formy spolkového a inštitucionálneho združovania sa slovenských národnostných enkláv na Dolnej zemi. Prezentované práce, z ktorých vznikne komplexná mozaika nazerania na uvedenú problematiku sa plánujú vydať v zborníku.

Organizátori hradia čiastočne pre účastníkov podujatia ubytovanie a stravovanie.
Stručné sylaby a informácie o konferenčnom poplatku sú uvedené v prihláške.

Po zaslaní prihlášky (do 15. februára 2023) dostanete akceptáciu, program a časový harmonogram.

prihlaska_konf_nadlak_2023 bez

Scroll to Top