Link a informácie o forme prihlásenia na Didaktický kurz pre pedagógov slovenských škôl v zahraničí

Milí priatelia, milí spolupracovníci,

po konzultáciách s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vám posielam link a informácie o forme prihlásenia na Didaktický kurz pre pedagógov slovenských škôl v zahraničí, ktorý naše Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje v gescii ministerstva v dňoch 24. – 29. 5. 2021.

Bude potrebné zabezpečiť, aby sa záujemcovia prihlásili online na adrese: https://slovak.minedu.sk/sk/

Obsah online prihlášky je totožný s informáciami, ktoré som Vám posielala minulý týždeň. Online prihlasovací systém je otvorený od dnešného dňa 26.4. a je potrebné prihlásiť sa do 16.5. 2021. Všetkým prihláseným budeme na ich mailové adresy zasielať presné informácie o technickej forme prihlásenia sa do kurzu, o možnosti prístupu ku študijným materiálom a podobne.
Po dohode s ministerstvom sú údaje potrebné pre prihlásenie na online formu vzdelávania zjednodušené do nasledujúceho obsahu:
Základné údaje: meno*, priezvisko*, email*, telefón.
Adresa trvalého bydliska: – povinné údaje sú len mesto*, krajina*.
Osobné údaje: dátum narodenia*, číslo pasu*.
Študijné/pracovné pôsobisko: povolanie*: (Študent/učiteľ).
Informácie o škole, kde žiadateľ pôsobí: názov školy*, ulica*, číslo*, PSČ*, mesto*, krajina*.

V prihlasovacom formulári je možné do textového poľa „Poznámky“ vpísať prípadné otázky alebo požiadavky.

Samozrejme, pre každého z uchádzačov je k dispozícii aj moja mailová adresa: zuzana.drugova@umb.sk;

Prosím, aby sa uchádzači radšej pýtali – určite nájdeme takú formu splnenia podmienok, ktorá umožní, aby sa kurzu mohli v prípade záujmu zúčastniť.

Po 16.5. budem sumarizovať počty prihlásených za jednotlivé krajiny a o ich počte Vás budem informovať.

Želám všetkým príjemný deň

PhDr. Zuzana Drugová

Scroll to Top