ÚJOP CĎV UK Bratislava: Aktuálna ponuka online programov (Mobilná učebňa, Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry)

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej ponuke online programov ÚJOP CĎV UK Bratislava pre krajanov a maturantov.

Programy pre krajanov a krajanských študentov – maturantov sú financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Bližšie informácie:

Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka – Cestujeme…

https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/virtualna-mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka-cestujeme

Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 20. mája 2021. Prihlasovanie je spustené.

Online Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov-1
Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021. Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.

Online Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanských študentov – maturantov
https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanskych-studentov-maturantov
Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021. Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom.

S pozdravom,

Mgr. Marianna Hričová

Študijné oddelenie / Study departmentUniverzita Komenského v Bratislave / Comenius University in Bratislava

Centrum ďalšieho vzdelávania / Centre for Continuing Education

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanovLanguage and academic preparation for foreigners and compatriots

Žižkova 10, 811 02 Bratislava 1, Slovensko / Slovakia+421 2 544 10 902 +421 911 911 700 | marianna.hricova@cdv

Scroll to Top