Mapovanie kultúrneho potenciálu Slovákov v Chorvátsku na našickom území

V rámci výskumného projektu mapovania kultúrneho potenciálu dolnozemských Slovákov projekčný tím Filozofickej fakulty Univerzity v Nitre už realizoval terénny výskum vo viacerých lokalitách v rámci dvoch týždňových návštev. Od 23. do 30. septembra 2016 ich destináciou bolo práve našické územie, kde vykonávajú terénny výskum v Markovci, Našiciach a Jelisavci.

Projekt zahŕňa mapovanie súčasného materiálneho, kultúrneho, hospodárskeho a spoločenského potenciálu Slovákov na Dolnej zemi, s cieľom zoskupiť materiál, podľa ktorého sa slovenské inštitúcie, starajúce sa o Slovákov žijúcich v zahraničí, budú orientovať na priblíženie súčasnej situácie inštitúciám na Slovensku. Výsledky tohto výskumu pomôžu aj samotným slovenským inštitúciám a spolkom v Chorvátsku, ako smernice pri udržiavaní úrovne aktivít na uchovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Prvá výskumná lokalita v rámci septembrového pobytu medzi Slovákmi bol Markovac, kde v rámci dvojdňového výskumu uskutočnili rozhovory s členmi Matice slovenskej Markovac a členmi SKUS-u Fraňa Strapača. Na markovskej fare výskumný tím privítal farár Nedeljko Androš, ktorý poskytol k nahliadnutiu cirkevné matriky Markovca a Jelisavca. Návštivili aj markovský hasičský spolok, cintorín, zoologickú záhradu rodiny Bizik, ako aj futbalový klub, a takisto zaznamenali vzácny interiér starého domu Sofije Zajacovej.

V Našiciach výskum pokračoval v troch slovenských organizáciách – vo Zväze Slovákov, Slovenskom kultúrnom centre Našice a Ústrednej knižnici Slovákov v Chorvátsku. Na našickej fare si pozreli cirkevné matriky a privítal ich osobne gvardián fra Zoran Bibić.

Jelisavac navštívili ako poslednú slovenskú lokalitu na našickom území. Stretli sa s členmi Matice slovenskej Jelisavac a SKUS-u Ivana Brníka Slováka. V rámci pobytu v Jelisavci navštívili aj Základnú školu Ivana Brníka Slováka, miestny hasičský spolok aj poľovnícky spolok, kde získali cenné informácie o Slovákoch, ktorí pôsobia v týchto inštitúciách.

Pri tejto príležitosti 27. septembra primátor mesta Našice Krešimir Žagar prijal vedecký tím pod vedením profesora PhDr. Jaroslava Čukana, CSc. spolu s PhDr. Borisom Michálikom a PhDr. Mariánom Žabenským, PhD. a v sprievode riaditeľky Slovenského kultúrneho centra Našice PhDr. Sandry Kraljovej Vukšićovej,PhD., tajomníčky Zväzu Slovákov Branky Baksovej a kustódky SKC Našice Mgr. Tatjany Buhovej. Primátor mr. Krešimir Žagar, dipl. ing. svojím výkladom doplnil údaje o Slovákoch v meste Našice a vyzdvihol prínos slovenských organizácií v kultúrno-spoločenskej, ale aj inej oblasti života mesta Našice.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top