Medzinárodný deň materinského jazyka v roku 2022

Aktivitu, ktorú Slovenské kultúrne centrum Našice už tradične zaraďuje do svojho programu činnosti v rámci školstva je zaznamenávanie Medzinárodného dňa materinského jazyka. Pre žiakov základných škôl, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, už niekoľko rokov pri tejto príležitosti je pripravený rôznorodý program so slovenskou tematikou: návšteva výstav, rôzne dielne, prezentácie a kvízy na tému slovenského jazyka. Tohto roku zamestnankyne Slovenského kultúrneho centra Našice, riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustódka Tatjana Seničaninová pripravili prezentáciu obrázkov na tému chorvátsko-slovenských falošných priateľov, t. j. medzijazykových homonyma – akusticky a/alebo graficky rovnaké alebo podobné slová v chorvátskom a slovenskom jazyku, ktoré sa úplne alebo čiastočne významovo rozlišujú. So žiakmi slovenského jazyka v ZŠ kráľa Tomislava Našice (1. marca), ZŠ Ivana Brníka Slováka Jelisavec (2. marca) a ZŠ „Josip Kozarac“ Josipovec Punitovský (4. marca) spracovali niekoľko príkladov medzijazykových homonyma a obohatili ich slovnú zásobu.
ZŠ kráľa Tomislava Našice 1. marca 2022
ZŠ Ivana Brníka Slováka Jelisavec 2. marca 2022
Scroll to Top