Mesiac slovenskej knihy v SKC Našice

Na Slovensku sa marec ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne je to už od roku 1955, keď ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského, ktorý sa v mesiaci marec narodil aj zomrel. Bol to šíriteľ slovenských a českých kníh, a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh. Cieľ vyhlásenia mesiaca knihy bol jasný – podporiť záujem o knihy, lebo čítaním sa človek vzdeláva, oddychuje a rozvíja svoju predstavivosť. Do mesiaca knihy zapadol aj Týždeň slovenských knižníc. Pravidelne sa organizuje posledný týždeň v mesiaci a vyhlásila ho Slovenská asociácia knižníc v roku 1999. Zhodou okolností bola 22. marca v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach zorganizovaná akcia, na ktorej bol knižný fond Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku, ktorá pôsobí v rámci Národnej knižnice a čitárne v Našiciach, usporiadaný na poličky v novozariadených priestoroch Slovenského kultúrneho centra v Našiciach. Akcie sa zúčastnili riaditeľka Národnej knižnice a čitárne Našice Silvija Šokićová a ďalší dvaja zamestnanci tejto mestskej knižnice, Mirta Lulićová a Đuro Rajh, ako aj zamestnanci Slovenského kultúrneho centra v Našiciach – riaditeľka Sandra Kraljová Vukšićová a kustód Marko Kurtek. K premiestneniu knižného fondu Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku došlo ešte koncom minulého roka po podpísaní dohody o prenájme priestorov medzi Ministerstvom kultúry a médií Chorvátskej republiky, mestom Našice a Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach, ale jeho usporiadanie nastalo až teraz. Týmto sme sa priblížili k tomu, aby sa Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátsku začala naplno využívať v nových priestoroch. Zároveň bola táto aktivita prínosom k celoslovenskej snahe o podporu mesiaca slovenskej knihy.

Scroll to Top