Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský v Jurjevci a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Boženkou Dasovićovou a s riaditeľom základnej školy Josip Kozarac Josipovec Punitovský Darkom Ocvirkom odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom vysunutého pracoviska uvedenej školy v Jurjevci.

Dňa 26. marca 2021 v triede školy, za prítomnosti učiteľky slovenského jazyka, učiteľky Anđely Majdišovej a asistentky Stely Živanovićovej Zdravčevićovej, sa riaditeľka SKC-a Našice Sandra Kraljová Vukšićová a kustód Marko Kurtek poďakovali zúčastneným žiakom a ich učiteľom za hojnú účasť na súťaži a odovzdali skromné ocenenia. V rámci odovzdávania cien boli pedagógom predstavené doterajšie výsledky projektu Ja Som (Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie).

V rámci súťaže žiaci vysunutého pracoviska ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský v Jurjevci získali ocenenia, a to konkrétne:
3. miesto: Lucija Drga – 1. ročník
3. miesto: Manuela Hmura – 3. ročník
1. miesto: Lana Drga – 4. ročník

Súťaže sa zúčastnili:
1. Petra Smješka, 3. ročník
2. Manuel Hmura, 3. ročník
3. Lea Drga, 4. ročník
4. Danijel Hmura, 4. ročník

Scroll to Top