Mladí dolnozemci v Báčskom Petrovci

Na pozvanie predsedníčky Asociácie slovenských pedagógov (ASP) Márie Andrášikovej sa tohto roku projektu Mladí dolnozemci na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v dňoch 19. a 20. septembra zúčastnili žiaci ZŠ Josipa Kozarca z Josipovca Punitovského. Toto podujatie medzinárodného charakteru, ktorého spoluorganizátormi sú ASP zo Srbska a ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca, sa konalo už po piatykrát a zúčastnili sa ho žiaci a pedagógovia zo štyroch štátov, z Rumunska (Nadlak), Maďarska (Békešská Čaba), Chorvátska (Josipovec Punitovský) a Srbska (Báčsky Petrovec). Vo štvrtok 19. septembra v odpoludňajších hodinách z Josipovca Punitovského do Báčskeho Petrovca vycestovali žiačky 6. ročníka – Viana Labaková, Avanti Konjuhová a Nika Smoljová a žiaci 7. ročníka – Lana Kukučková, Teo Kukučka, Tihana Hulaková a Bruno Brandis, spolu so svojou učiteľkou slovenčiny Boženkou Dasovićovou a školníkom Igorom Smoljom. 

Po príchode sa účastníci z Chorvátska v petrovskej škole zoznámili s hostiteľmi prostredníctvom zaujímavých spoločenských hier. Učiteľov v zborovni ZŠ srdečne privítala predsedníčka ASP Mária Andrášiková, ako aj riaditeľka ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci Vlasta Werleová. V sobotu 20. septembra po raňajkách mali žiaci možnosť zúčastniť sa vyučovacích hodín z niekoľkých predmetov na petrovskej škole – biológie, matematiky a fyziky. Po spoločnej desiatej, mali literárne posedenie so spisovateľkou pre deti a mládež Máriou Kotvášovou-Jonášovou. Stretnutie moderovala učiteľka slovenčiny na petrovskej základnej škole Vesna Valihorová-Filipovićová. Odzneli tu úryvky zo spisovateľkiných najpopulárnejších poviedok a žiaci mali možnosť klásť otázky autorke, na ktoré ona veľmi úprimne, srdečne a pohotovo odpovedala. Na záver spisovateľka každej zúčastnenej škole venovala svoj román pre mládež Mať 15 je také ťažké alebo Striptíz. 

Po spoločnom obede organizátori prichystali tri tvorivé dielne. Dve z nich boli z oblasti slovenčiny. Jedna skupina s vedúcou Vesnou Valihorovou-Filipovićovou sa venovala slohovým prácam inšpirovanými poviedkami z literárneho posedenia, a druhú skupinu viedla učiteľka slovenčiny Jarmila Pantelićová, ktorá pre žiakov prichystala zaujímavý kvíz – vybrané slová hravým spôsobom. Tretia skupina žiakov sa pod vedením učiteľky výtvarnej výchovy Daniely Triaškovej venovala tvorbe exlibrisu na námety poviedok autorky Márie Kotvášovej-Jonášovej. Účastníci programu sa taktiež poprechádzali obcou a navštívili najstarší dom v Báčskom Petrovci, priestory Združenia petrovských umelcov, Galériu Zuzky Medveďovej a výstavu Spolku petrovských žien. O organizáciu cesty a koordináciu medzi hostiteľmi a účastníkmi z Josipovca sa postaralo Slovenské kultúrne centrum Našice.

Scroll to Top