Ukážky molovania z Jelisavca

Výskum molovania, ktorý začal v spolupráci Slovenského kultúrneho centra (ďalej iba Centra) a Múzea Slavónie pokračoval 27. mája 2021 v Jelisavci. Po teoretickej časti, ktorú im pani Marija Marenjaková odprezentovala 22. apríla, kedy okrem Jurjevca, Josipovca Punitovského a Markovca Našického navštívili aj Jelisavec zamestnanci Slovenského kultúrneho centra v Našiciach spolu s etnologičkou Múzea Slavónie Tünde Šipošovou Živićovou, sa dostali k praktickej časti, ktorá obsahovala prípravu či výrobu ukážok otlačkami valčekov na farebné papiere.

Valčeky, ktorými sa robili ukážky poskytli obyvatelia Jelisavca, ktorí niekedy taktiež radi molovali a dnes valčeky majú iba, ako spomienku na minulosť. Pani Marija Krupová poskytla svoj valček spolu s „mašinou“ ako všetci v Jelisavci volajú nádobu s ručkou a dvoma kovovými valčekmi. Marija Zavadová mala niekoľko valčekov z ktorých níe všetky boli funkčné, ale raritou bol jej valček ktorého nádoba bola rozdelená na dve časti. Na takejto mašine sa v každej časti nachadzaju dva malé valčeky, takže sa dalo kobinovať dve farby naraz alebo používať iba jednu časť nádoby, kym druha zostávala prázdna a tak vznikali tzv. pásiky. O niečo väčšiu kolekciu valčekov poskytla Elizabeta Marenjakova, ktorá sa s radosťou s nami podelila o svojich skúsenostiach s touto technikou maľovania stien. Ankica Slivková priniesla vlastné valčeky s ktorými moluje ešte dnes aj ked už iba zriedka. Mira Mohilová sa tiež mohla pochvaliť zbierkou desiatych válčekov, ktoré si ešte ustražila. Pani Hanka Brnjiková zo svojej kolekcie poskytla už iba vyrezavanu papierovú predlohu, trámika.

Termín robenia ukážok bol dohodnutý na 27. máj. Keďže baka Biela, ako pani Marenjakovu všetci v Jelisavci volajú, už ma svoj vek, ukážky molovania valčekmi na farebné papiere urobila jej dcéra Katica Topolovecová, ktorú sama zaučila do tohto remesla. Riaditeľka Centra Sandra Kraljová Vukšićová spolu s Katicou najprv miešali farby a baka Biela im radila ktoré ladia, však mala najviac skúsenosti. Ďalšie pary nápomocných rúk poskytli zamestnankyňa Zväzu Slovákov Antonela Topolovecová a kustód Centra Marko Kurtek, ktorí asistovali Katice pri nanašani rôznych vzorov a farieb na papierove podklady. Všetky ukážky robili pod dohľadom baky Bijele, ktora na niektoré ukážky s radosťou spravila tramik a pripomenula si časy kedy maľovala a ozdobovala steny nie iba u seba doma, ale aj v početnych domov v dedine. Pre každú ukážku sa miešala nová farbu a striedali sa valčeky. Štvorhodinová praktická časť ubehla rýchlo aj vďaka výkaldu príbehov baki Biele, na ktoré si pospomínala, pri sledovňu prípravy ukážok.

Tento bohati materiál z Jelisavca spolu s ukážkami z Josipovca a Jurjevca tvoria zaujimavy tematicky celok, ktorý si výžaduje detajneljšie spracovanie, ale to až po tom, keď budu spracované všetky dohodnuté lokality.

Antonela Topolovecová, Katica Topolovecová, Marija (Biela) Marenjaková - ukážka tramika
Marija (biela) Marenjaková, Marko Kurtek - ukážka tramika
Ukážka molovania
Scroll to Top