Na návšteve v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach

Žiaci šiestej a ôsmej triedy ZŠ kráľa Tomislava so svojou učiteľkou slovenčinárkou navštívili Slovenské kultúrne centrum a Zväz Slovákov v Našiciach. V SKC ich srdečne privítali riaditeľka Sandra Kralj Vukšić a pracovník centra Marko Kurtek, ktorí deťom povedali zopar slóv o výstave v ich priestoroch, na ktorú sa deti prišli aj pozrieť. Riaditeľka zdôraznila, ako výstava detských prác pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka ukázala široké spektrum žiackej kreativity o slovenskom jazyku a kultúre. Našli sa tam práce žiakov zo všetkých miest Chorvátska, v ktorých sa učí slovenčina a odozva na účastí tejto výtvarnej súťaže bola veľmi veľká. Učiteľka skonštatovala, že určite bolo ťažko vybrať a vyhodnotiť najlepšie práce, lebo všetky boli krásne a každá práca ukázovala, akým spôsobom dieťa prežíva svoj slovenský materinský jazyk. Deti si obhliadli celú výstavu veselo a zapísali sa do knihy návštev.
Žiaci 6. ročníka Základnej školy Kráľa Tomislava Našice na výstave v SKC
Žiaci 8. ročníka Základnej školy Kráľa Tomislava Našice na výstave v SKC
Žiaci 8. ročníka Základnej školy Kráľa Tomislava Našice so zamestnancami SKC-a a Zväzu Slovákov
Scroll to Top