Nadobudanie zručnosti v rámci dielní JaSom

Marec v Slovenskom kultúrnom centre Našice sa niesol v znamení dielní organizovaných v rámci projektu Erasmus +, Samoidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie – JaSom (číslo projektu: 2019 – 1 – SK01 – KA201 – 060682). Štyri štvrtky v marci (10., 17. 24. a 31. marca 2022) v priestoroch Slovenského kultúrneho centra Našice účastníkom dielne boli predstavené výsledky z troch tematických celkov, ktorými sa projekt zaoberá: ľudová pieseň, dialektológia a scénický prejav dolnozemských Slovákov.

Keďže je projekt zameraný na kultúrne tradície Slovákov, aktuálne ročné obdobie využité je, aby sa po prezentácii výsledkov projektu uskutočnila kreatívna dielňa. Táto taktiež súvisela s tradičnou kultúrou, keďže išlo o vytváranie veľkonočných ozdôb technikou drôtovania, špecifickou pre kysucký kraj z ktorého sa Slováci presťahovali do okolia Našíc. Dielne sa konali pod vedením skúsenej drotárky Anđelky Đunđovej z Osijeku, ktorá účastníkov oboznámila s materiálom a technikami drôtovania.

Drotárstvo je podomové opravovanie kuchynského riadu drôtom, zhotovovanie a predaj výrobkov z plechu a drôtov. Je to vandrovné zamestnanie, ktorého vznik v 18. a 19. storočí podnietili zlé hospodársko-sociálne pomery v severozápadnom a severovýchodnom Slovensku, odkiaľ v 18. storočí odchádzali muži za prácou. Pôvodne drotári opravovali hrnčiarsky riad haftovaním – prevlečením drôtu cez dierky navŕtané v nádobe alebo drôtovaním – opletením riadu drôtenou sieťou. Po roku 1875 začali opravovať aj plechový riad plátaním plieškami, letovaním a cínovaním. Drotári ponúkali na predaj aj hotové výrobky z drôtu (vešiaky, šparáky do fajok, pasce, klietky, košíky, podnosy a pod.) a výrobky z plechu (cedidlá, strúhadlá, lieviky, pekáče, krhly, lampáše, sväteničky, plechové hračky a i.). Celkový predajný sortiment, úžitkový a ozdobný, niesli na svojich pleciach. Následkom obmedzených možností vandroviek a s nástupom lacného priemyselného riadu začalo drotárstvo po roku 1918 upadať. Dnes na drotárske tradície nadväzujú drobní výrobcovia, ale aj školení dizajnéri, a čo toto remeslo predstavovalo na Kysuciach v minulosti môže sa dozvedieť návštevou Považského múzea v Žiline.

Zúčastniť sa dielni bolo možne jednorazovo, alebo vo viacerých termínoch, s ohľadom na to, že na každej dielni boli predstavené výsledky projektu na konkrétnu jednotlivú tému. Následné, na kreatívnych dielňach dôraz bol kladený na ozdobovanie kraslíc drôtom, ale aj výrobou plošných ozdôb, ktoré sú menej náročné na výrobu. Predmety, ktoré vznikli v rámci dielni ich autori si mohli zobrať so sebou ako podnet pre pokračovanie v zaoberaní sa touto technikou.

Organizátori dielní tieto podujatia budú považovať za celkom úspešné, ak aspoň jeden z účastníkov získané vedomosti bude šíriť vo svojom prostredí, a čo sa časom ukáže.

Scroll to Top