1. Ročník výtvarne-literáne kreatívnej súťaže Deň včiel: Včielka Medulka

Základná škola kráľa Tomislava Našice, Chorvátská republika v spolupráci s ISEIA.eu ( International Slovak Educational Institution and Association) a APIDORA, obrt za apiterapiju i apiinhalacije Našice vypisujú medzinárodnú kreatívnu súťaž pri príležitosti Dňa včiel pre deti predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenský jazyk v Chorvátsku alebo v europských a svetových centrách či školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina.

• Do súťaže sa môžete zapojiť literárnym alebo výtvarným prípevkom, môžete natočiť video do 2 min alebo môžete vytvoriť voľnú kreáciu, podľa vašich predstáv, o včelách a ich produktoch.

• Vekové kategórie:
1. Predškolaci
2. Žiaci prvý stupeň
3. Žiaci 2. stupeň
4. Stredoškolaci

• Súťažné práce:
1. Výtvarné kolo
2. Literárne kolo
3. Video nahrávky
4. Voľná kreácia

• Práce posielajte elektronickou poštou na adresu: vcielka.medulka@gmail.com do 20. mája 2022.

• Pri každej práce uveďte meno, priezvisko a vek autora, adresu školy alebo centra a kontakt.

• Práce bude posudzovať odborná porota.

• Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobých údajov a atomaticky súhlasi so zverejnením svojho príspevku.

• Všetky poslané a ocenené práce zverejníme na web stránkach školy, na facebooku a web stránkach ISEIA.eu a facebooku Apidora.

• Všetci zúčastnení dotanú ďakovný list a najlepšie práce buú odmenené s darčekmi organizátora.

• Všetky dodatočné informácie a kontakt: Ana Marošević: vcielka.medulka@gmail.com

Scroll to Top