3. Nadnárodné projektové stretnutie partnerov JaSom

V Našiciach sa 13. a 14. 7. 2021 uskutočnilo 3. nadnárodné stretnutie partnerov projektu JaSom – Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie v rámci programu Erasmus +, ktorý realizuje Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Univerzitné centrum pre medzinárodne projekty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dvojdňové stretnutie sa uskutočnilo v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach, sídle chorvátskych partnerov. Partnerov zo Slovenska, Srbska, Rumunska a domácich na úvod pozdravili primátor mesta Našice Krešimir Kašuba a tajomníčka Zväzu Slovákov. Účastníci analyzovali výsledky dotazníka, ktorý bol realizovaný vo všetkých štyroch uvedených krajinách, a ktorý zahŕňal tri hlavné projektové témy: dialektológiu, národné piesne a scénický prejav. Výsledky dotazníka budú využité pri formulovaní didaktického materiálu ako výsledného produktu projektu. Nasledujúce a zároveň aj posledné stretnutie by sa podľa plánu malo uskutočniť v júni 2022 v Banskej Bystrici na Slovensku.
Scroll to Top