Nahrávanie relácie Dedovizeň v Chorvátsku

Od 3. mája 2021 vysiela verejnoprávna televízia RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska) na programe Jednotky každý deň od pondelka do piatku v čase okolo 14. hodiny polhodinovú reláciu Dedovizeň.
Relácia slovenskému divákovi približuje príbehy jednotlivcov, príslušníkov národnostných menšín na Slovensku, ale aj krajanov zo zahraničia, ich väzby s materskou krajinou, ich rodinné príbehy, súkromné a verejne pôsobenie. V súčasnom profesijnom a rodinnom živote sa snažia zachytiť slovenskosť – korene ich života.

Bohatou klenotnicou na takéto príbehy je Dolná zem, ktorú už má štáb RTVS čiastočne spracovanú, najmä príbehy o Slovákoch v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.

Začiatkom tohto mesiaca sa moderátorka Svetlana Surová vybrala so svojim štábom smerom do krajiny, do ktorej Slováci cestujú tráviť čas pri „svojom mori“. Ich prvou zástavkou bolo hlavné mesto. Tu nakrútili príbehy slovenského lektora na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe Martina Machatu a reprezentanta Slovenska v zmiešaných bojových umeniach (MMA) Vlastislava Čepa. Po dvoch dňoch v Záhrebe, 6. mája, smerovala ich cesta na východ od Záhrebu, do Lipovľan za pánom Josipom Krajčim, kde sa dozvedeli o Slovákoch v západnej časti Slavónie, rodinnom dome tejto rodiny a dnešnom etnodome tunajšej Matice slovenskej. Predseda matice Krajči pri tejto príležitosti predstavil mladých lipovlianskych matičiarov, ktorí predviedli niekoľko hudobných čísiel a mužskú spevácku skupinu Orava z Međurića. Ďalší deň bol vyhradený pre príchod do mesta Našice a príbeh Sandry Kraljovej Vukšićovej, rodáčky z Markovca, ktorá študovala na Slovensku a v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka v Slovenskom kultúrnom centre v Našiciach a šéfredaktorka časopisu Prameň. Súčasne bol predstavený Zväz Slovákov, a to predsedom Mirkom Vavrom a tajomníčkou Brankou Baksovou. Činnosť Matice slovenskej v Markovci a ich folklórneho súboru, ako aj drevenicu a etnokútik, ktorý je spomienkou na rodinu Zajacových, odprezentovala predsedníčka Matice slovenskej v Markovci Našickom, a zároveň podpredsedníčka súboru Branka Baksová. V rámci výskumnej činnosti Slovenského kultúrneho centra Našice bolo prezentované tradičné maľovanie stien valčekmi Slovákov v Jurjevci, ktoré znázornila v podobe ukážky Vera Majdišová a zručnosť molovania vyrezávanými papierovými predlohami v Josipovci Punitovskom pre potreby relácie priblížila Katica Kuricová. Profil Anice Popovičovej, učiteľky výtvarnej výchovy na dôchodku, vedúcej výtvarnej skupiny Kontrast, ktorá pôsobí v rámci Matice slovenskej Josipovec Punitovsky, televízny štáb podal cez zábery Aniciných voľnočasových športových aktivít, ale aj spolupráce s kolegami výtvarníkmi, či jej vášeň pre zbierania starých fotografií a prácu vo folklórom súbore a Matici. Posledný deň nahrávania v Chorvátsku členovia štábu pobudli v Iloku, kde nakrúcali príbeh o učiteľovi, zapisovateľovi histórie, novinárovi, divadelnom dramaturgovi a režisérovi, choreografovi, hudobníkovi Vlatkovi Miksadovi. Veľká časť natáčania sa konala pred ilockým múzeom a v priestoroch múzea, v ktorých je nainštalovaná výstava Slovenskej izby, ako aj na kopaniciach Radoš, kde sa Slováci najskôr nasťahovali po príchode do Sriemu, a v miestnosti s fotografiami Slovenského národného domu v Iloku bola natočená menšia časť venovaná divadelnej činnosti ilockých Slovákov. V Iloku natočili aj Ivana Šandora, ako redaktora Vysielania Rádia Ilok v slovenskom jazyku, ako s Vlatko Miksadom, autorom série článkov pod názvom Okienko do dejín ilockých Slovákov, pripravujú reláciu.

Domáci respondenti vyhádzali v ústrety všetkým požiadavkám štábu. Veríme, že šikovnosť moderátorky, kameramana a zvukára vyústia do kvalitného dokumentárneho materiálu, ktorý zaujme divákov na Slovensku a uspokojí aktérov relácie.

Slovenský lektor na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe Martin Machata
Predseda Matice slovenskej v Lipovľanoch Josip Krajči a moderátorka Svetlana Surový vo dvore etnodomu matice slovenskej spolu s bývalými majiteľmi domu
Mladí lipovľanskí matičiari
Mužská spevácka skupina Orava z Međurića
Štáb RTVS vo Zväze Slovákov so zamestnankyňami Helenou Gašo, Antonelou Topolovecovou a Brankou Baksovou
Predsedníčka Matice slovenskej v Markovci Našickom a zároveň tajomníčka Zväzu Slovákov Branka Baksová
Umenie valčekovania previedla matičiarka z Jurjevca Vera Majdišová
Svetlana a Sandra
Predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra
Členovia výtvarnej skupiny Kontrast Adam Konjušak a Matija Labak
Členovia výtvarnej skupiny Kontrast Anica Popovićová, Josip Brandis, Matija Labak
Zručnosť molovania vyrezávanými papierovými predlohami pre potreby natáčania relácie znázornila v Josipovci Punitovskom Katica Kuricova s pomocníčkami
V dome Kati Kuricovej
Učiteľ a osvetový pracovník Vlatko Miksad
Učiteľ a osvetový pracovník Vlatko Miksad
Scroll to Top