Dva turnusy online vzdelávania pre deti

Milí priatelia,

na mesiac jún pripravujeme 2 turnusy online vzdelávania, do ktorého by sa mohli zapojiť celé triedy, resp. deti vo väčších skupinách – podľa toho, aká je situácia vo Vašich krajinách a školách. Základnou ideou je snaha o pomoc Vašim pedagógom, ktorí si môžu vybrať ten turnus, ktorý im viac časovo vyhovuje.

Plán je taký, že v týždni pred záverom školského roku, keď majú pedagógovia veľa povinností a deti sa už neučia podľa plánov a osnov, pripoja sa deti (verím, že aj spoločne v triedach) k nášmu online vzdelávaniu. Naše skúsené pedagogičky sa online spoja s Vašimi deťmi, pripravia si vzdelávanie alternatívnymi formami, do vzdelávania zakomponujú mnohé tvorivé aj pohybové aktivity a rôzne úlohy budú deťom dávať tak, aby ich mohli realizovať aj vonku, v najbližšom okolí (ak to situácia umožní).

V trojčlenných pedagogických tímoch sú skúsené pedagogičky, ktoré absolvovali viaceré turnusy našich škôl v prírode realizovaných do roku 2019 na Slovensku. Sú to absolventky Pedagogickej fakulty a majú skúsenosť s online vzdelávaním za posledný rok. Pre online vzdelávanie práve pripravujeme krátke vzdelávacie filmy, ktorými „nahradíme“ výlety počas škôl v prírode – priamo v teréne a v spolupráci s odborníkmi z inštitúcií vzniknú filmy o prírode (v CHKO Poľana), histórii (archeologické vykopávky na Pustom hrade nad Zvolenom), o umení (v Stredoslovenskej galérii v B. Bystrici) a o cestovnom Ruchu (na Španej Doline). Ak by Vás zaujímali filmy, ktoré sme mali do online vzdelávania zahrnuté v roku 2020 (a vznikli za necelé tri týždne od schválenia online turnusov po ich začiatok):
https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/didakticke-materialy/online-vzdelavanie-2020/

Vzdelávanie plánujeme v pondelok – piatok v čase 8.30 – 13.00 – samozrejme s prestávkami na splnenie úloh, aj na desiatu a pohyb… Okrem nosného filmu k téme dňa si pedagogičky pripravujú rôzne vzdelávacie aj voľnočasové aktivity zamerané na komunikáciu v slovenčine – vždy k téme dňa. Každý turnus pripravuje iný tím – a preto aj program bude obsahovať rôzne aktivity a zameranie, a teda je možnosť prihlásiť sa aj na oba turnusy 🙂 Ďalšie dva turnusy budú začiatkom júla a koncom augusta.

Na stránke MINEDU sú už v online systéme otvorené termíny pre dva turnusy, od 15.5. je možné sa prihlasovať:
7 – 11. 6. 2021 (predovšetkým pre tie školy, ktorých vyučovanie končí 15.6.)
21. – 25. 6. 2021 (predovšetkým pre tie školy, ktorých vyučovanie končí 30.6.)
Samozrejme, Vaši pedagógovia si môžu zvoliť termín, ktorý im bude viac vyhovovať.

V záujme uľahčenia prihlasovania dávam na zváženie aj možnosť, že by pedagogičky prihlásili celú triedu spoločne (v prípade, že sa budú deti vzdelávať pod dozorom pedagogičky spoločne z jedného priestoru). V takom prípade na mail pedagogičky pošleme link a informácie o online pripojení – a pedagogička nám pošle zoznam zúčastnených detí (aby nemusela nahlasovať každé dieťa zvlášť).
Samozrejme, je tu aj možnosť individuálneho pripojenia detí – predpokladám to najmenej pre tie deti, ktoré musia byť z rôznych dôvodov doma.

Srdečne Vás všetkých pozdravujem a prosím o informácie, akým spôsobom predpokladáte zapojenie Vašich škôl.

PhDr. Zuzana Drugová
MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí
+421 9098 206096

Scroll to Top