Odborné stretnutie učiteľov národnostných menšín v Daruvare

V Českom ľudovom dome v Daruvare sa 19. mája uskutočnilo celoštátne odborné stretnutie pedagógov všetkých národnostných menšín v Chorvátskej republike pod názvom Národnostné menšiny medzi folklórom a tradíciou. Podujatie organizovala externá spolupracovníčka Agentúry pre výchovu a vzdelávanie (APVV) a poradkyňa pre školy s vyučovacím jazykom českým Jitka Stanja Brdar s pomocou Zväzu Čechov a Správy pre národnostné menšiny pri Ministerstve vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky.

Stretnutia sa zúčastnilo okolo sedemdesiat pedagógov a hostí, ktorí si počas dvoch dní vypočuli množstvo prednášok a sledovali príklady dobrej praxe v menšinovom vzdelávaní. Na úvode odborného stretnutia pozdravila Jitka Stanja Brdar v mene riaditeľky APVV, Ph.D. Dubravky Brezak Stamać a vo svojom osobnom mene prítomných hostí: poradcu v úrade podpredsedu vlády Chorvátskej republiky Viktora Kosku, poslancov v Chorvátskom parlamente Roberta Jankovicsa a Vladimira Bileka, riaditeľa Správy pre národnostné menšiny pri Ministerstve vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky Nandora Csapu, predsedníčku Zväzu Čechov Anu-Mariu Štruml-Tuček, menšinových zástupcov županov Jessicu Acquavitu, Tanju Novotny Golubić a Sašu Lukić, predsedu Oddelenia pre vzdelávanie Spoločnej rady obcí Milicu Stojanović, vedúceho Oddelenia pre vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín Milana Vukelića, poradcov pre menšinové vzdelávanie, riaditeľov menšinových inštitúcií, účastníkov seminára a ďalších hostí.

Vážení hostia zdôraznili dôležitosť práce s deťmi, zachovanie menšinových jazykov a pozitívne podmienky, ktoré Chorvátska republika vytvorila pre menšiny. Stretnutia sa vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zúčastnil učiteľ slovenského jazyka zo školy v Novej Bukovici a Míľovciach Dominik Rajačić, ktorý prezentoval vyučovanie slovenského jazyka, projekty Slovenčina moja, Včielka Meduľka a spoluprácu s Maticou slovenskou v Míľovciach.

Foto: Željko Podsednik – Jednota

Scroll to Top