Na veľvyslanectve SR v Záhrebe

V záhrade veľvyslanectva sa dňa 5. mája konalo podujatie pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Veľvyslanec Peter Susko sa pri tejto príležitosti svojím príhovorom s Chorvátskom rozlúčil.

V rozlúčkovom prejave veľvyslanec Susko poznamenal, že jeho štyri a polročné pôsobenie v Záhrebe poznačili viaceré nepredvídané i nepríjemné udalosti – dvojročná pandémia vírusu COVID-19, dve zemetrasenia, vojna na Ukrajine a v neposlednom rade viaceré personálne zmeny na veľvyslanectve. Napriek uvedeným okolnostiam, ako sám zdôraznil „si odnáša aj príjemné spomienky, adresár obohatený kontaktmi na nových priateľov a fotografie krásnych chorvátskych destinácií“.

Rozlúčiť sa s veľvyslancom Suskom a popriať mu všetko dobré do budúcnosti prišli popri predstaviteľoch iných zastupiteľských úradov aj zástupcovia slovenských menšinových organizácií v Chorvátsku. Boli to poslanec za českú a slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimir Bilek, predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, predsedníčka Matice slovenskej v Rijeke a predstaviteľka slovenskej národnostnej menšiny v Primorsko-goranskej župe Miroslava Gržinićová a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach Sandra Kraljová Vukšićová.

Pri tejto príležitosti sa zástupca veľvyslanca Zdenko Galbavý a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice dohodli, že sa budú venovať príprave diseminácie projektu MySme, ktorá sa bude konať na jeseň v okolí Záhrebu.

Scroll to Top