Odovzdávanie cien žiakom vysunutého pracoviska ZŠ Banova Jaruga v Međurići a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Jelenou Dejanovićovou a s riaditeľkou základnej školy Banova Jaruga Sanjou Marčecovou odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom vysunutého pracoviska uvedenej školy v Međurići.


Dňa 31. marca 2021 na nádvoriu školy, za prítomnosti učiteľky, sa riaditeľka SKC-a Našice Sandra Kraljová Vukšićová a kustód Marko Kurtek poďakovali žiakovy a učiteľke za účasť na súťaži a odovzdali skromné ocenenie. V rámci odovzdávania ceny boli pedagógom predstavené doterajšie výsledky projektu Ja Som (Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie).

V rámci súťaže žiaci vysunutého pracoviska ZŠ Banova Jaruga v Međurići získali ocenenia, a to konkrétne:


1. miesto: Josip Biro – 4. ročník

Scroll to Top