Odovzdávanie cien žiakom ZŠ Josipa Kozarca Lipovliani a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Jelenou Dejanovićovou a s riaditeľkou základnej školy Josipa Kozarca Lipovliani Mirjanou Faltisovou odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom vysunutého pracoviska uvedenej školy v Lipovlian.

Dňa 31. marca 2021 na nádvoriu školy, za prítomnosti učiteľky a predsedu Matice slovenskej z Lipovlian Josipa Krajčiho, sa riaditeľka SKC-a Našice Sandra Kraljová Vukšićová a kustód Marko Kurtek poďakovali zúčastneným žiakom a ich učiteľom za hojnú účasť na súťaži a odovzdali skromné ocenenia. V rámci odovzdávania cien boli pedagógom predstavené doterajšie výsledky projektu Ja Som (Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie).

V rámci súťaže žiaci ZŠ Josipa Kozarca Lipovliani získali ocenenia, a to konkrétne:

2. miesto: Jelena Hrmo – 7. ročník
2. miesto: Hana Toth – 8. ročník
3. miesto: Leona Jupek i Petra Turas – skupinová práca

Súťaže sa zúčastnili:

1. Skupinová práca 1.-4. ročník

 

Scroll to Top