Odovzdávanie cien žiakom ZŠ Julija Benešića Ilok a vysunutého pracoviska na Radoši a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Marijou Pejakovou a s riaditeľom základnej školy Julija Benešića Ilok Miroslavom Bošnjakom odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom uvedenej školy v Iloku a Radoši.

Dňa 26. marca 2021 v športovej hale, za prítomnosti učiteľky a riaditeľa školy, sa riaditeľka SKC-a Našice Sandra Kraljová Vukšićová a kustód Marko Kurtek poďakovali zúčastneným žiakom a ich učiteľom za hojnú účasť na súťaži a odovzdali skromné ocenenia. V rámci odovzdávania cien boli pedagógom predstavené doterajšie výsledky projektu Ja Som (Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie)

V rámci súťaže žiaci ZŠ Julija Benešića Ilok a vysunutého pracoviska na Radoši získali ocenenia, a to konkrétne:

1. miesto Sebastija Koza, 3. ročník
1. miesto: Sara Menďan – 1. ročník
2..miesto: Patrik Savić – 3.ročník
3. miesto: Vanesa Vagala – 2. ročník
4. miseto: Dermišek Ena – 5. ročník

Súťaže sa zúčastnili:
1. Leona Marija Gajdoš, 1. ročník
2. Antonija Lamoš, 1. ročník
3. Karolina Činčurak, 2. ročník
4. Katarina Salai. 2. ročník
5. Etian Knapček, 3. ročník
6. Sara Lamoš , 3. ročník
7. Josip Perković, 3. ročník
8. Karlo Savić , 4. ročník
9. Adrijan Cinkocki 4 . ročník
10. Lidija Lukin, 4. ročník
11. Vanesa Ćeško, 5. ročník
12. Adrian Salai, 5. ročník

Scroll to Top