Odovzdávanie cien žiakom ZŠ kráľa Tomislava Našice a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Anou Maroševićovou a s riaditeľkou základnej školy kráľa Tomislava Našice Vlatkou Zahirovićovou odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom uvedenej školy v Našiciach.

Dňa 30. marca 2021 na nádvoriu školy, za prítomnosti učiteľky školy, sa riaditeľka SKC-a Našice Sandra Kraljová Vukšićová, kustód Marko Kurtek a členka poroty zo Zväzu Slovákov Antonela Topolovecová poďakovali zúčastneným žiakom a ich učiteľom za hojnú účasť na súťaži a odovzdali skromné ocenenia. V rámci odovzdávania cien boli pedagógom predstavené doterajšie výsledky projektu Ja Som (Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie).


V rámci súťaže žiaci ZŠ kráľa Tomislava Našice získali ocenenia, a to konkrétne:

1. miesto: Leon Dragić – 2. ročník
3. miesto: Paula Komjetan – 6. ročnik
4. miesto: Ivana Ivančić – 6. ročník
4. miesto: 5 a a 5 b trieda – skupinová práca

Súťaže sa zúčastnili:

1. Borna Rogač, 3. ročník
2. Ela Lovrenčić, 5. ročník
3. Marian Kuric, 5. ročník
4. Dino Dujmić, 5. ročník
5. Roko Mihovilović Baksa, 5. ročník
6. Ivor Uremović, 5. ročník
7. Mateo Sabljak, 6. ročník
8. Darian Krištofik, 6. ročník
9. Petra Hohoš, 6. ročník
10. Kruno Vonič, 7. ročník
11. Karlo Malovčak 7 . ročník

Scroll to Top