Odovzdávanie cien žiakom ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský a predstavenie doterajších výsledkov projektu Ja Som

Na základe výsledkov vyhodnotenia súťaže, vyhlásenej pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na webovej stránke Slovenského kultúrneho centra Našice, bolo dohodnuté s učiteľkou slovenského jazyka Boženkou Dasovićovou a s riaditeľom základnej školy Josip Kozarac Josipovec Punitovský Darkom Ocvirkom odovzdávanie diplomov, cien a ďakovných listov zúčastneným žiakom uvedenej školy v Josipovci Punitovskom.

Dňa 30. marca 2021 na nádvoriu školy, za prítomnosti učiteľa školy, sa riaditeľka SKC-a Našice Sandra Kraljová Vukšićová, kustód Marko Kurtek a a členka poroty zo Zväzu Slovákov Antonela Topolovecová poďakovali zúčastneným žiakom a ich učiteľom za hojnú účasť na súťaži a odovzdali skromné ocenenia. V rámci odovzdávania cien boli pedagógom predstavené doterajšie výsledky projektu Ja Som (Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie).

V rámci súťaže žiaci ZŠ Josip Kozarac Josipovec Punitovský získali ocenenia, a to konkrétne:
1. miesto Niko Kanisek – 5. ročník
1. miesto Ema Kocur – 7. ročník
2. miesto Teo Kukučka i Katja Kuric – skupinová práca
2. miesto Tia Paola Kuric – 6. ročník
4. miesto Naomi Kristek – 2. ročník
4. miesto Melina Kuric – 4. ročník
4. miesto Avanti Konjuh – 7. ročník

Súťaže sa zúčastnili:

1. Peter Kukučka, 2. ročník
2. Karmela Vavra, 2. ročník
3. Ramona Kmet, 3. ročník
4. Bernard Pastva, 3. ročník
5. Anton Labak 3. ročník
6. Luka Hegol , 3.ročník
7. Matea Kanisek, 4. ročník
8. Ján Eling 5.ročník
9. Lana Molnar, 5 ročník
10. Bistrik Vavra, 5. ročník
11. Gabriela Kanisek, 5. ročník
12. Veronika Paranos,5. ročník
13. Mia Tribuljak, 5. ročník
14. Ivan Mihalina, 5. ročník
15. Emilio Kanisek, 5. ročník
16. Ivan Vavra, 5. ročník
17. Monika Hmura, 5. ročník
18. Iva Kolarik, 5. ročník
19. Lana Gavljak, 6. ročník
20. Matea Serdarušić , 6 ročník
21. Petar Kuric, 6. ročník
22. Maja Paola Hmura, 6. ročník
23. Lovro Kuric, 6. ročník
24. Sara Getoš, 6. ročník
25. Vanesa Kocur, 6. ročník
26. Viana Labak 7. ročník
27. Lana Pop, 7. ročník
28. Karlo Vavra, 7. ročník
29. Lea Kukuča, 7. ročník
30. Luka Smolka, 7.ročník
31. Tamara Pastva, 7. ročník
32. Lara Kanisek, 7. ročník
33. Karlo Kolarik 7. ročník
34. Gabrijel Hmura 7. ročník
35. Lorena Vidaković , 7. ročník
36. Leonardo Drga, 7. ročník
37. Nika Smoljo 7. ročník
38. Luka Getoš, 8. ročník
39. Luka Baričjak, 8. ročník
40. Josip Hmura, 8. ročník
41. Bruno Brandis, 8. ročník
42. Tihana Hulak 8. ročník
43. Emina Funjak 8. ročník
44. Lana Kukučka 8. ročník

 

Scroll to Top